برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
لوگو و برند
خلق هویت

پروژه های طراحی لوگو که مفتخر بودم تا اونها رو به انجام برسونم

برخی از لوگوهایی که برای دوستان دیزاین کردم

پـروژه بـعـدی
عـکـاسـی
ضـربـه تـرسـنـاکــ