برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
پروژه رابط کاربری
پروژه کافه اپلای

در پروژه کافه اپلای سعی کردم تا بهترین اصول طراحی رابط کاربری رو برای خلق یک طراحی بی نظیر به کار ببرم.

تصاویری از این پروژه

برخی از طراحی های انجام گرفته برای این شرکت در کنار رابط کاربری

پـروژه بـعـدی
طراحی چاپی
لمس هنر